GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68813
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Halvorstua
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en markert breelvterrase ved Halvorstua. I overflaten dominerer noe grusig sand. I vegskjæring ved prøvepunkt ble det påvist litt grusig sand. Rett vest for dette i skjæring mot elva ble det imidlertidig påvist noe steinholdig, sandig grus. En lagfølge med 5-10 m sand over grus vil sterkt begrense forekomstens verdi som ressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse