GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68815
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ivarsmoen
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en subglasialt avsatt breelv-vifte der Rokka munner ut i hoveddalen. De største mektighetene har en i den nordlige delen, der mektighetene samtidig er størst. I nord er materialet meget variabelt med blokk- og steinholdig sand/grus. Helt i sør er det 1-3 m sand/grus over til dels ensgradert sand.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse