GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68819
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Enden
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert uttak i steinholdig, sandig morene. Steinmaterialet er noe kantet og synes å ha et betydelig innhold av mekanisk sterkt materiale. Uttaket kan utvides mot nordøst.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse