GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68821
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vuluvolden
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en noe terrassert breelvvifte der Vulua løper ut i hoveddalen. Snitt i nedlagt massetak, tyder på at materialet er noe usortert, steinig sand og grus.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse