GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68823
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hamntjønna
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert uttak i en liten esker. Store deler av ryggformen er drevet ut, både som følge av vegens plassering og masseuttak. Reservene er meget begrenset.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse