GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68827
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bryn 2
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert uttak i morene. Reservene er trolig svært begrenset. Sand- og til dels siltinnholdet er høyt. Steinmaterialet er imidlertid bra rundet, men det har stedvis et noe løstsittende siltbelegg.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse