GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68831
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsgård
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert uttak i en subglasialt avsatt vifte, ved Åsgård. Materialet har en variabel sammensetning, men sand dominerer. I et område i massetaket, dekker om lag 1 m siltig sand, flere meter sand og grus, mens det bare 20 m lenger vest ikke er noen finstoffoverdekning i det hele tatt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse