GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68833
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bretningen
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei breelvvifte der Grøterudbekken munner ut i hoveddalen. Overflaten er svært uregelmessig, med enkelte dødisformer, men den skrår likevel ut fra rotpunktet inn mot sidedalen. I overflata virker materialet blokk- og steinrikt. Det samme inntrykket gir et lite snitt ved foten av det ene viftepartiet. Steinmaterialet virker samtidig noe dårlig sortert, og har jevnt over kantet kornform.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse