GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68835
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Mogrenda
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor breelvvifte der Storbekken munner ut i hoveddalen. Forekomsten er delt i to, med ett område på hver side av Storbekken. De største reservene finnes innenfor området på østsida av Storbekken. Her finnes det grov steinrik grus mot sør og samtidig i rotpunktet av vifta. Mot nordøst blir massene tydelig mer finkornige.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse