GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68837
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Melund
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei breelvvifte som er avsatt der Atna munner ut mot Setninga i hoveddalen. Forekomsten er delt i to, med et delområde på øst- og ett på vestsida av Atna. I det østre delområdet viser snitt langs veg samt befaring at det trolig ligger en pakke med sand (kansje 10 m mektig) over grovere masser, slik en kan se dette ned mot elva. Det vestre området ble ikke besøkt i felt, men en må forvente samme lagfølge og sammensetning også i dette området.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse