GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68839
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Norum
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert masseuttak i sandig, siltig morene, med lavt steininnhold. Steinmaterialet er delvis rundet og kantet og det har stedvis et siltbelegg. Uttaket kan utvides mot nord.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse