GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68843
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Landøymoen-Sundfloen
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse avsatt fra nord. I nord er terrassen bygd opp til 284 m o.h, mens den er mere uregelmessig og lavere mot sør. Her er det også flere dødisgroper. I overflaten er materialet grus- og steinholdig, muligens noe mer finkornig mot sør. Et 10-15 m høyt snitt i det store massetaket viser bra sortert, vekslende lag med sand og grus. Samlet dominerer imidlertid sand.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse