GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68847
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tannfetten
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en meget stor breelvterrasse ved Olsrud. Breelver har modellert overflaten. Særlig markant er den 10-15 m høye nedskjæringen som løper langsetter hele avsetningen, og deler denne i to. På det høyeste nivået virker materialet meget grovt, med betydelig andel blokk. På det laveste nivået er materialet noe mer finkornig, med varierende lag sand/grus.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse