GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68849
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søndre Bjøråa
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvvifte/terrasse der Søndre Bjøråa munner ut i hoveddalen. I rotpunktet er materialet relativt grovt med noe steinig sand/grus. De største reservene er trolig knyttet til forekomstens nordlige del, der stikkborundersøkelser tyder på at mektigheten av sand/grus er over 4 m. I den sydlige del av forekomsten tyder alt på at sand dominerer.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse