GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68853
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørånes
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvvifte ved Bjørånes. Massenes sammensetning varierer i området, og bare den delen som har relativt grove kornstørrelser i overflaten er tatt med i forekomsten. Et om lag 5 m dypt snitt i massetaket, viser steinholdig grusig sand.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse