GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68855
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Presteenget
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en delvis terrassert breelvavsetning ved Prestenget. I særdeleshet er mektigheten stor i den nordvestre del. Stikkborundersøkelser tyder på at mektigheten av grus/sand her er minst 10 m, mens steininnholdet synes å være lavt. Massetaket ligger i en lite mektig del av forekomsten.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse