GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68865
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Atnaoset
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert uttak i morene. Uttaket kan utvides. Steinmaterialet er noe rundet, men det er tendens til noe løstsittende belegg. Massene benyttes trolig lokalt som grusdekke på skogsbilvei.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse