GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68869
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Atna
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere breelvvifter og terrassenivå i Atna-området. Forekomsten er avgrenset på grunnlag av kornstørrelsen i overflaten og inspeksjon av snitt i vegskjæringer. De nyttbare ressursene knyttes først og fremst til det grove topplaget. Flere steder er det påvist at topplaget ligger over finsand og at det neppe er mer enn 2-3 m.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse