GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68871
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Møkleby
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med sterkt vannbehandlet morene, stedvis breelvavsetninger. Forekomsten er uregelmessig formet med utydelige nivå, med markante dreneringsspor. Materialet er variabelt, fra blokkig morene til partier med finsand. Sandig, grusig morene dominerer trolig, men snitt i massetak, viser strukturløs steinig grus med høyt slaminnhold. Steinmaterialet er i det store og hele godt rundet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse