GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68873
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langdalseldoa
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert massetak i sandig moreneliknende materiale. Øverst ligger siltig finsand over noe grusig og bedre sortert sand. Overdekningen med finstoff forringer ressursens verdi. Massetaket kan utvides.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse