GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68875
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nybrua
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert uttak i sterkt sandig morene. Steinmaterialet er bra rundet, men det er tendens til et løstsittende finstoffbelegg. Uttaket kan utvides. Materialet benyttes til grusdekke lokalt på skogsbilvei.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse