GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68879
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brenninga
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten i dalsida nedenfor Brenninga er et punktplasert uttak i en noe vannbehandlet morene. Snitt viser at materialet består av steinholdig sandig, grusig morene. Uttaket kan utvides. Massene benyttes lokalt som grusdekke. Masselager i uttaket viser at det er benyttet mobilt knuseanlegg for knusing av overstørrelser.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse