GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68883
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nytun
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig en sanduravsetning, ventelig avsatt subglasialt og lateralt for en bretunge i hoveddalen. Snitt i massetak viser at 1-2 m morene dekker mer enn 20 m horisontale samt vekslende lag med sand og grus med noe stein. Forekomsten er punktregistrert, da denne type dannelse med moreneoverdekning meget vanskelig lar seg avgrense. Reservene kan imidlertid være betydelige i dette området.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse