GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68885
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søkkunda
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med komplekst oppbygde breelvavsetninger og grusig morene. Det største heltrekte omrisset er breelvviftene foran Søkkunda og Kvernbekken. Materialet innen dette området er grovt med stein og blokk, grovest mot rotpunktet. Gjennomsnittlig mektighet er 3 m, lokalt mer. To markante 15-20 m høye eskere er avgrenset med heltrukket omriss. Materialet er grovt i overflata. Ved massetak nr. 2 dekker morenen en 10-20 m tykk pakke med horisontale lag sand/grus. Forekomsten er en betydelig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse