GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68887
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Trønnesgml.sætra
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktregistrering i morenehaug. Flere morenehauger ligger i nærheten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse