GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68907
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjurstuen
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en uregelmessig formet avsetning ved Sjurstuen. Materialet veksler mellom morene og breelvavsatt materiale, og kornstørrelsen varierer sterkt slik snitt i massetaket viser. Den uregelmessige overflaten gjør areal- og volumberegningen vanskelig. Lokalt kan tykkelsen på avsetningene være 4-5 m, mens den andre steder kan være noe mindre.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse