GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68919
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Opphus
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktregistrert uttak i breavsetning som er overdekket med 1-2 m morene. Stuff står vertikalt og indikerer overkonsolidering. Materialet i breelvavsetningen minner om sanddurmateriale og veksler sterkt fra lag med fin sand, til steinig blokkholdig grus. Steinmaterialet er bra rundet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse