GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68921
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtskogen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger melom Tysla og riksveg 3 og er registrert med stiplet omriss. Et område i nordøst er heltrukket og volumberegnet. Massene består i hovedsak av sand med varierende siltinnhold. Massene synes ikke å være egnet til annet enn fyllmasse.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse