GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68923
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fallegga
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av massene som ble brutt løs under dannelsen av Jutulhogget, og ligger som en mektig ryggform i Rendalen. Massene er grove med stor stein og blokk. Det er et massetak i forekomsten hvor det tidligere ble tatt ut og knust masser. Forekomsten er nå fredet som naturreservat.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse