GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68927
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sommerbrekka
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en utflating i dalsiden med grovt blokkrikt materiale spesielt i overflaten. Det var tre massetak i forekomsten, men 1 og 2, legst nord er drevet sammen til ett og er i dag i drift. Massene er dårlig rundet, noe som indikerer kort transport. Jutulhoggmasser og omlagrede morenemasser. Massene er godt egnet for knusing til vegformål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse