GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68929
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekka
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er de laveste nivåene i dalbunnen med terrassenivåer og eskerformer. Massene er grove med grus, stein og blokk. Det er lite sand, og den er grov i store deler av forekomsten. Massene synes å være godt egnet for knusing til vegformål. Styrkemessig synes materialet å bestå av sterke bergarter.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse