GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68931
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brennesfossen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse på vestsiden av elva. Mektighet er begrenset til maksimalt 3-4 meter, og massene består av sand, grus og stein med varierende fordeling. I overflaten er det stedvis godt rundet grove masser som kan knuses til vegformål. Det er ingen uttak i forekomsten i dag.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse