STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68933
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tverrslag Tysla
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen. Tippen er tilplantet, og småfuruer vokser på toppen. Massene kan benyttes som fyllmasse eller ved knusing til andre byggetekniske formål. Dette krever ny veg da massene ligger oppe i dalsiden.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse