GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68935
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Helstad
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har en mektighet begrenset opp til 3-4 meter. Massene består av sand, grus og stein med varierende fordeling. Stedvis grovt godt rundet grus og stein i overflaten. Disse massene synes godt egnet for knusing til vegformål. Det er ikke uttak av masser fra forekomsten i dag. Begrenset mektighet er ugunstig for uttak i stor målestokk.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse