GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68941
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bredalsmoen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt materiale ytterst i terrasseskråningen, men kjernen kan være morene. Massene består av sand, grus og stein med varierende fordeling. Stedvis synes sand å dominere, mens det bl.a. i massetaket også er grov grus og stein.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse