GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68947
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Neka
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss på grunn av usikkerhet med hensyn til sammensetning og brukbarheten av massen. I området ved massetaket hvor snitt viser massenes sammetsetning er et område volumberegnet. Kornstørrelsen er varierende med stedvis grov grus og stein i overflaten. Styrkemessig synes massene å være egnet til vegformål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse