GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68949
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Finstad
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Finstad finnes breelvavsatt materiale med varierende mektighet og kornstørrelse. Forekomsten er foruten et lite område med sand rundt massetaket, registrert med stiplet omriss uten volumberegning. Massene synes ikke å ha spesielt gode egenskaper til tekniske formål, men kan brukes der det ikke stilles spesielle krev til kvalitet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse