GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68951
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Væråa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et stiplet område langs Væråa. Massene er generelt finkornige og lite egnet til tekniske formål. Det går noen esker gjennom dalen hvor massene i hovedsak består av sand, men stedvis men noe grus. Det er flere mindre massetak i disse eskerene. Disse er ikke registrert. Massene er brukt til vegen inn til Værådalsvollen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse