GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68953
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kverninga
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalitet av et massetak i morenemasser ved vegen sør for Kverninga. Elva har skåret seg ned i mektige morenemasser. Stedvis er disse sammenblandet og noe sortert i overflaten. Massene er godt egnet for knusing og bruk til setervegen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse