GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68955
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slettmoene
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med sorterte masser, stedvis sandig, men også grovere med grus og stein. Mektigheten er begrenset til maksimalt 3-4 meter over morene. Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Det er to mindre massetak i forekomsten, hvorav det ene er brukt som søppelplass. Massene kan brukes til setervegen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse