GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68957
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Klettsetra
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten eer et områder et område rundt Klettsetra med sortert sand og grus. Massene har varierende, men begrenset mektighet. Forekomsten er registrert med stiplet omriss og betyr at det innen avgrensningen finnes sand og grus, men med usikker utbredelse og sammensetning.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse