GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68961
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Elvål
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss fordi kornstørrelse og mektighet på nyttbare masser varierer sterkt, og er vanskelig å avgrense uten detaljert kartlegging. To mindre arealer er volumbergegnet. Stedvis består massene av kvabb, andre steder ensgradert sand, mens det også kan finnes grove masser som grus og stein. I massetak 1 er massene grove og godt egnet for knusing til vegformål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse