GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68963
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjellvegen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort område fra Østagrenda og hele lia på begge sider av fjellvegen. Spylerenner og slukåser tyder på store subglasiale dreneringer ned mot dalen. Massene er varierende både i kornstørrelse og mektighet. Stedvis er det også morenemasser. Det er muligheter for uttak av styrkemessig gode masser flere steder innen forekomsten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse