STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68965
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøva tverrslag
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen. Tippen er tilsådd og beplantet. Ved videre foredling kan massene benyttes til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse