GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68967
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hårset
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder sannsynligvis i det alt vestenligste sand, men stedvis også grovere masser som grus og stein. Det er få snitt som gir direkte innsyn i massene. Forekomsten bør derfor undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse