STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68969
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Veslesandbekktipp
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen som ved foredling kan benyttes til fyllmasse og vegformål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse