STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68971
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kraftverkstippen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen og ligger i lia ovenfor Rendalen kraftverk. Massene kan knuses og brukes til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse