GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68973
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ellingsåmoen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss på grunn av usikker kornstørrelse. Forekomsten synes å bestå av finkornig materiale som er mindre egnet til tekniske formål. I de nordre delene er et område bestående av sand volumberegnet., men også disse massene er for ensgraderte til å være godt egnet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse