GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68975
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hornset
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er bygd opp av masser dannet ut gjennom Hårennadalen. Elva har senere erodert i massene og bygd opp ei vifte som i dag er bebygd (Hornset) og dyrka opp. Sørover dalen er masssene langs dalsiden gjennomskåret av ravinedaler. Materialsammensetningen er varierende, men det er sannsynligvis begrensende mektigheter med brukbare masser. Nærmere undersøkelser må utføres for å gi eksakte opplysninger om volum og egnethet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse