GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68977
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Otnes
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er bygd opp av masser som er ført ut gjennom Ottdalen. Inn mot dalsiden ligger forekomsten som en terrasse. Senere har elva erodert i massene ført disse med seg og bygd ut ei vifte mot Lomundsjøen. I de høyeste områdene er det to massetak hvor det finnes masser godt egnet både til veg- og betongformål. Forekomsten er en viktig byggeråstoffressurs i kommunen.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse